About me

Ngôn Thành’s blog – nơi tập hợp các bài sưu tầm, lược dịch, …của Cao Thành  Việt.

Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email : caoviet.ussh@gmail.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s