Ngôn Thành’s blog – nơi tập hợp các bài sưu tầm, lược dịch, …của Cao Thành  Việt.

Nơi công tác: Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email : caoviet.ussh@gmail.com

 

Advertisements