[…] “Tôi muốn gửi gắm 2 điều, một liên quan đến học thuật và một liên quan đến đạo đức. Thông điệp học thuật tôi muốn nhắn nhủ là: khi bạn nghiên cứu bất cứ vấn đề gì hay lĩnh vực nào, hãy tự hỏi bản thân xem đâu là dữ kiện (facts) và chân lí đằng sau dữ kiện đó là gì. Đừng bao giờ sa vào những tín điều mà chính ta muốn bản thân ta phải tin hay chính ta tin rằng xã hội sẽ hưởng lợi nếu tin vào chúng. Hãy chỉ xem xét đến dữ kiện mà thôi.[…] Còn thông điệp đạo đức tôi muốn nhắn nhủ thật đơn giản: tình yêu thì khôn ngoan, hận thù thì khờ dại.  Trong thế giới hiện tại, khi con người mỗi ngày một xích lại gần nhau hơn, chúng ta phải học cách bao dung người khác. Chúng ta phải học cách chấp nhận sự thực là chắc chắn ai đó rồi sẽ nói những điều làm phật lòng chúng ta. Chúng ta chỉ có thể sống cùng nhau bằng cách ấy; nếu như chúng ta thực sự muốn sống cùng nhau thay vì muốn chết cùng nhau. Chúng ta phải học cách thương người và bao dung người. Đó mới thực là điều cần nhất để sự sống loài người còn có thể tiếp diễn trên hành tinh này.” *Interview of Bertrand Russell (1872-1970), British philosopher and mathematician and Nobel laureate, on BBC’s Face to Face (1959)

Advertisements