Ngôn ngữ chung của khoa học (Albert Einstein)

Điều gì khiến cho ngôn ngữ và tư duy có mối quan hệ khăng khít đến vậy? Liệu có phải ta không thể suy nghĩ mà không cần đến ngôn ngữ? Liệu có tồn tại những khái niệm và những kết hợp khái niệm mà không cần diễn đạt chúng bằng ngôn ngữ trong đầu chúng ta? Cái gì phân biệt ngôn ngữ của khoa học với ngôn ngữ thường nhật của chúng ta? Làm sao ngôn ngữ khoa học lại có đặc tính quốc tế?